folkestyrekryds.gif (12604 bytes)Velkommen til hjemmesiden for
Foreningen for Direkte Demokrati 

English wpe2.jpg (1741 bytes)

Last update: 1. august 2016


Hvem og hvad er Foreningen for Direkte Demokrati?

bullet Vi er en tværpolitisk organisation for folk der går ind for, at vi bør have flere folkeafstemninger i Danmark
 

bullet Foreningen har iværksat en række aktiviteter med det sigte, at fremme foreningen formål

bullet Vi har derudover bestræbt os på at gøre en række informationer tilgængelige for dem, der ønsker at vide mere om direkte demokrati, folkeafstemninger o. lign.

 

Nyt: Artikler om Brexit afstemningen:

 

"Er almindelige mennesker for dumme til at stemme?" Jyllands Posten 3.7. 2016 (Mogens Lykketoft og med replik fra Helle Tvermoes)

"Mulighed for ny afstemning i Storbritannien", Uffe Ellemann-Jensen, Jyllands Posten 15.7. 2016

"Kollektivt svigt", Leder i Jyllands Posten 9.Juli 2016

"Folkeafstemninger - grundlov og politik, Jens Peter Christensen, Jyllands Posten 17.7. 2016

"Augenblick der Entscheidung", Herfried Münkler, Spiegel, 28, 2016

 

De nedenfor anførte lederartikler, kronikker og uddrag af folketingsdebatter bærer præg af debatten i forbindelse med EU's forfatningstraktat, som der skulle have været afholdt folkeafstemning om i Danmark. Da vælgerne i henholdsvis Frankrig og Holland næsten samtidigt afviste traktaten i folkeafstemninger besluttede Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen at aflyse den planlagte danske folkeafstemning. Efter en "tænkepause" blev forfatningstraktaten revideret på forskellige punkter og genfremsat som Lissabontraktaten. Den nye traktat mente hverken regeringen eller Socialdemokraterne nødvendiggjorde en folkeafstemning i Danmark i forhold til Grundloven. Det var "en helt anden og mindre vidtgående traktat"(!) Den tidligere franske præsident Valéry Giscard d'Estaing, der var formand for det udvalg, der havde udarbejdet forfatningstraktaten, udtalte til pressen at der kun var kosmetiske forskelle mellem Forfatningstraktaten og Lissabontraktaten.

Vi har valgt at lade alt dette stå uredigeret, da principelt intet af det er blevet forældet eller blevet urelevant i de næsten ti år der er gået siden disse kronikker, artikler osv. blev skrevet. Fra og med "Velkomstbrevet" starter så den egentlige hjemmeside.

Ledere:

"Spørg folket Fogh" (Ekstra Bladet leder 24.06. 2007)

"Så hør dog folket" (Jyllands Posten leder 17.10. 2007)

"Frygt ikke folket" (Jyllands Posten leder 10.12. 2007)

"Nej til folkeafstemning" (Berlingske Tidende leder 10.12. 2007)Kronikker:

"Den nødvendige EU-folkeafstemning", Hjalte Rasmussen, Professor Dr. Jur. i EU-ret (Berlingske Tidende 19.02. 2007)

"Spørg befolkningen", Erik Boel, landsformand for Europabevægelsen (Jyllands Posten 17.08. 2007)

"Den nødvendige folkeafstemning", Keld Albrechtsen, fhv. MF for Enhedslisten (Politiken 19.09. 2007)

"Derfor skal vi have en folkeafstemning", Hans Henningsen, Hardy Hansen, Hanne Reintoft, Agnete Engberg, Henning Gottlieb, Poul Dissing, Christian B. Karstoft, Kirsten Lehfeldt, Sanne Salomonsen, Mrutyuanjai Mishra, Kristen Touborg, John Holten-Andersen, Lene Kattrup, Helge Rørtoft-Madsen, Villo Sigurdsson, Karl-Otto Meyer (Jyllands Posten 13.10. 2007)

"Det nye folketing bør sikre en EU folkeafstemning", Bjørn Elmquist, Lene Kattrup, Frank Dahlgaard, John Holten-Andersen, Karl-Otto Meyer, Villo Siggurdson. Henrik Madsen. Hennig Gottlieb, Kit Louise Strand, Helge Rørtoft-Madsen, Sanne Salomonsen. Hardy Hansen. Hanne Reintoft, Henrik Christiansen, Agnete Engberg, Christian B. Karstoft, Niels Hausgaard, Kirsten Lehfeldt (Information 23.11. 2007)

"Folkeafstemningen der blev væk", Hjalte Rasmussen, Professor Dr. Jur. i EU-ret (Berlingske Tidende 06.12. 2007)

"Ikke behov for EU-folkeafstemning", Svend Auken, fhv. minister, MF for Socialdemokraterne (Jyllands Posten 11.12. 2007)

"En tilfældig tilfældighed", Ole Lange, Professor, historiker og forfatter, Copenhagen Business School (Jyllands Posten 16.12. 2007)

"Traktat og demokrati", Ove Krüger, Kapelmester,  Allerød (Jyllands Posten 20.12. 2007)

"Stormagtsdannelse via Lissabontraktaten!", Isabelle Balkert, skribent og kunstner (Avisen.dk 18.01. 2008)

 
Læsevenlig gennemgang af Justitsministeriets vurdering (notatet, der konstaterer at der med Lissabontraktaten ikke foreligger afgivelse af dansk suverænitet i forhold til Grundloven):

"If you cannot convince them confuse them - En ikke teknisk gennemgang af Justitsministeriets vurdering", Marcus Schmidt, medlem af Europanævnet, lektor, Copenhagen Business School (ikke offentliggjort, afvist af Politikens kronikredaktør Bent Blütnikow)


Folketingsdebatter om reformtrakaten/Lissabontraktaten:

Forespørgsel om reformtraktaten 11.10. 2007 (uddrag)

Forespørgsel om Lissabontraktaten 11.12. 2007 (uddrag)

Forespørgsel om Lissabontraktaten 11.12. 2007 (meget forkortet)
 wpe3.jpg (6979 bytes) 

    Velkomstbrevwpe6.jpg (4917 bytes)
   
Foreningsbladet (udvalgte artikler 1995-2000)

 

Udgaver af bladet fra og med Nr. 2 2000 finder du i fuldtekst her! 

    Kronikker i pressen om folkeafstemninger mm.   

 
Radio- og TV-udsendelser om direkte demokrati etc. (afskrifter/udskrifter!)


 
Uddrag/kapitler fra bøger om folkestyre, folkeafstemninger og direkte demokrati


  


 
Folkeafstemninger ifølge Grundloven

 

  Ordlyden i Den Danske Grundlov 

 

wpe12.jpg (2763 bytes) 

 Partiernes officielle holdning til folkeafstemninger

 

 

wpeE.jpg (3425 bytes)
  Interviews og indlæg (Anders Fogh, Pia Kjærsgaard mm.)

 

wpe11.jpg (5844 bytes)      

   Citater

 wpe7.jpg (2687 bytes) 

Folkeafstemninger i Danmark 1916-2015 (med oversigt)
Oplysingerne stammer fra den danske udgave af Wikipedia. Ud fra vores kendskab har vi vurderet oplysningerne som værende korrekte.     Det direkte link til Wikipedia siden finder du her. Vi har opdaget at der kan være konverteringsproblemer med visse specielle tegn som æ, ø, å, § etc. Siden indeholder dog ud over oversigten over folkeafstemninger en del nyttige oplysninger om folkeafstemninger.                   

    wpe8.jpg (3609 bytes)

  Vælgermålinger om folkeafstemninger

Argumenter for wpe2.jpg (1266 bytes)og imod wpe4.jpg (1260 bytes)Direkte Demokrati

wpe12.jpg (4555 bytes) 

  
Folketingsdebatter om Direkte demokrati wpeA.jpg (1980 bytes)                  

   Gode bøger om udvidet folkestyre (referencer)

 

  Humør hjørnet

   

Aktiviteter                     
                          
wpe9.jpg (4049 bytes)     

 Foreningens vedtægter


    wpeB.jpg (4060 bytes) 


   Kontakt os!

 

Links til udenlandske websteder om direkte demokrati mm.

 


Sidste gang opdateret:  1. August 2016