Arrangement med 

Professor Ted Becker

Arrangementet foregik i restaurant Vesuvio på Rådhuspladsen.  I arrangementet deltog der 28 personer. Som noget nyt var der fremmøde af hele to folketingsmedlemmer, nemlig selveste Pia Kjærgaard og Kristian Thulesen Dahl. Derudover deltog Dansk Folkepartis partisekretær Peter Skaarup (nuværende MF) samt partiets pressesekretær Søren Espersen (nuværende MF). Der var faktisk udsendt invitationer til navngivne personer i SF´s og CD´s hovedkontor samt til en tidligere venstreminister. De mødte dog ikke op.

Ted Becker og hans kone Christa Slaton (der selv har skrevet flere bøger om demokrati) virkede meget veloplagte, på trods af det danske klima, der var et noget andet (regnvejr) end hvor de kommer fra (Auburn University i i Sydstaten Alabama). Professor Becker gav et entusiastisk oplæg, hvori han redegjorde for det, som han og hans kone i mange år har arbejdet med, nemlig "Deliberated Polling". Becker og Slaton har i løbet af de seneste 25 år gennemført en række pilotprojekter på University of Hawaii, i Californien og på New Zealand.

Fremgangsmåden har typisk været den, at man har udvalgt en aktuel politiske sag, fx etablering af en ny motorvej, en reform af sundhedsvæsnet, en forfatningsændring eller lignende. Forskerne har så udvalgt en stikprøve på ca 500 vælgere, som har indvilliget i at medvirke i forsøget. Disse har dernæst fået tilsendt en række behørigt udvalgte baggrundsoplysninger for og imod den forestående beslutning. Efter at have haft lejlighed til at gennemlæse og tænke over sagen i nogle uger (det kalder man i USA "to deliberate") har man ringet dem op og spurgt dem om deres holdning. En sådan fremgangsmåde skulle ifølge forskerne give et bedre billede af vælgernes holdning end tilfældet, hvor de uden varsel bliver ringet op af et analyseinstitut med krav om at skulle afgive et svar "her og nu". I flere af projekterne viste det sig at vælgerflertallet - selv efter forløbet af en sådan "tænkepause" - stadig havde en helt anden holdning til sagen end de valgte politikere.

Beckers indlæg blev - efter middagen - fulgt op af en righoldig spørgelyst fra de fremmødte. Spørgerne var interesseret i ting som vælgernes generelle evne til at sætte sig ind i de spørgsmål, der skal stemmes om. Andre spørgsmål gik på hvilke reaktioner professor Becker havde fået fra politikere og lignende. Beckers var gennemgående meget positiv med hensyn til vælgernes evne og lyst til at sætte sig ind spørgsmål, når de ved, at deres mening tæller. Det kan vel ikke undre, at politikerne gennemgående har været negativt indstillet overfor Beckers initiativer...