First International Conference on Direct Democracy

Afholdtes nær Prag i dagene 25-27 august 1998

Sted: House of Culture (ved Belvedere Hotellet)
Ul. Legionaru 400 Pribram VII

wpe04899.gif (227912 bytes)

 

First International Congress on Direct Democracy

Af Marcus Schmidt (landsformand)

Undertegnede deltog på foreningens vegne i den første internationale konference i direkte demokrati. Kongressen foregik i dagene 25-27. august 1998 i den tjekkiske by Pribram (ca. 50 km uden for Prag). Beliggenheden i den landskabelige idyl sammenholdt med det - sammenlignet med Prag meget lave prisniveau (6 kroner for en halv liter fadøl) - gjorde samværet til en ganske behagelig oplevelse. Jeg havde følgeskab af folketingsmedlem Klaus Kjær (DF). I god tid forud for konferencen havde jeg rettet henvendelse til to af de partier på Christiansborg, som er kendt for at støtte ideen om direkte demokrati, Dansk Folkeparti og SF. Det var imidlertid kun DF, der reagerede. På et gruppemøde besluttedes at stille med en repræsentant. Og der pegedes på juristen Klaus Kjær.

Samlet mønstrede konferencen 40 personer fra 15 forskellige lande. Så, endskønt der ikke var tale om så mange deltagere, ja var der faktisk folk, der kom rejsende fra USA, Canada, Korea, Australien, Japan og så selvfølgelig fra en række europæiske lande. Det vedlagte foto viser flertallet af konferencens deltagere (jeg har samtidigt udpeget navnene på en række personer).

 wpe4.jpg (31279 bytes)

wpe5.jpg (36383 bytes)

Under konferencen var der mange spændende indlæg, fx om det svejtsiske demokrati og om vælgerinitiativets gennembrud i Japan. To folk fra den tyske organisation Mehr Demokratie berettede om deres indædte indsats og delvise succes med at få indført initiativret på delstatsniveau i forbundsrepublikken. Der var så flere indlæg fra amerikanere, som fortalte om folkeafstemninger i Californien, Oregon osv., samt om forskellige initiativer gående ud på at øge interaktionen mellem borgerne og det politiske system. Især amerikanerne udgjorde en broget men samtidig spændende skare. En af dem, Ned Crosby er formentligt milliardær (medarving til General Mills, et gigantforetagende, der er førende i USA indenfor morgenmad, dyrefoder, og som vistnok ejer af Burger King).

Takket være sin arv har han opbygget et slags center for demokratiske studier med ca 50 ansatte, The Jefferson Institute. En anden, Mike Gravel, er forhenværende demokratisk senator fra Alaska (en af de 100 indflydelsesrige personer i amerikansk politik). Gravel var i sin tid meget fremme i medierne som talsmand for sit parti i forbindelse med Watergate skandalen og undersøgelserne, der førte til præsident Nixons afgang.

Konferencens formand, Professor Ted Becker fra Auburn University i Alabama (det var ham, der var midtpunkt i et arrangement i København, som vores forening var vært for i 1996), tog initiativet til en såkaldt præambel, altså en slags idegrundlag for det fortsatte arbejde i konferencens regi. Den blev diskuteret og sanktioneret på et plenummøde på slutmødet og er optryk i originalsproget i vedstående boks:

 

We, the Continuing International Congress on Direct Democracy, believe that all citizens have the right to directly perform lawmaking and other governmental functions in any polity in which they live. Therefore, we seek to develop and promote any participatory processes which allow people to exercise their rights to make their own laws and/or manage their own governance.

Uden for den officielle dagsorden foregik der det sædvanlige sociale samvær i form af fælles middage, uformelle strategiske møder i baren osv., sådan som det nu er praksis i forbindelse med den slags konferencer.

På den sidste dag foretoges en nogle fremadrettede beslutninger, bla.:

1. Den næste konference er planlagt til afholdelse i Grækenland (Athen og Delfi) i Juni 2000. Der vil være udflugter til og muligvis indlæg direkte på Pnyx 1 og 2 - skråningen, hvor folkeforsamlingerne for 2500 år siden afholdtes, og hvor oratorer som Demosthenes og Perikles holdt deres udødelige taler til fordel for den direkte borgerindflydelse. Det må man da vist kunne kalde for historiens vingesus. Hovedarrangøren vil være George Kokkos, en advokat fra Athen, der også deltog i konferencen i Pribram. Jeg håber på, at Danmark vil være righoldigt repræsenteret ved denne konference. Så, hvis du har planer om en aktiv solferie i sommeren 2000, vil jeg på foreningens og konferencens vegne kraftigt opfordre dig til at deltage i denne konference. Det er en enestående lejlighed til at forene det nyttige med det behagelige.

2. Der blev opnået enighed om, at den bevægelse, der udspringer af konferencen skulle udøve en vis publikationsvirksomhed i et PR-fremmende sigte. Det besluttedes at arbejde hen imod udgivelse af en editeret bog. Professor Becker har udgivet adskillige bøger og har allerede fået en aftale med et forlag. Samtidigt har undertegnede (sammen med Ted og Christa) taget initiativet til projektet. Der er udarbejdet arbejdstitel, disposition, liste over bidragsydere (deltagere i konferencen samt andre inviterede), osv. Det er planen at bogen skal udkomme i en ikke alt for fjern fremtid.