Gode citater om folkestyre, demokrati og lignende.

Platon, græsk filosof, 427-347 f. kr.

"Democracy is a charming form of government, full of variety and disorder, and dispensing a sort of equality to equals and unequals alike."

[ingen billede]

"Man vil kunne påstå, at folkets herskab hverken er klogt eller rimeligt; de der har penge, vil også være langt mere skikket til en bedre samfundsstyring. Jeg derimod vil påstå: For det første, at folket er et navn for det hele, hvoraf overklassen kun udgør en del, dernæst at de velhavende er de rigtige til at passe på pengene, det bedste råd derimod giver de kloge, medens folkemængden er den, der er bedst egnet til at bedømme det hørte."

Athenagoras, græsk politiker og taler fra Syracuse (Sicilien), Talen holdtes 415 f. kr. Se Thukydides, History of the Peloponnesian War, New York: Penguin Classics 1985, 435f.

Aristoteles, græsk filosof, 384-322 f. kr.

" Hver enkelt borgers bidrag er måske ringe, men staten har mange borgere, således at sagen forholder sig lige som et sammenskudsgilde, der er flottere end et gilde, som en enkeltperson kan diske op med. Tilsvarende til folkemængden bedre kunne dømme om mange ting, end en vilkårlig enkeltperson. Desuden er folkemængden vanskeligere at bestikke end nogle få [magthavere] ligesom en større mængde vand vanskeligere lader sig forurene end en lille mængde"

Aristoteles, Politik, 1286a 28-33, The Politics, Harmondsworth, Middlesex; England: Penguin Classics, 1970, 139-40.


Niccolo Machiavelli (1469-1527) italiensk filosof


"Folkefyrste bliver man ved folkets ... gunst (44). Det værste en fyrste kan vente sig fra en fjendtligt indstillet befolkning er, at den forlader ham ... (45). Jeg vil kun sige så meget, at en fyrste skal have folket til ven, da han ellers står uden hjælp i ulykkestider ...(46). Men når en fyrste ... stoler på folket, bliver han aldrig skuffet, men vil tværtimod finde, at han har bygget på fast grund ... (46). Fyrsterne styrer enten selv staten, eller de styrer gennem embedsmænd. I det sidste tilfælde er deres stilling mere svag og ret farlig, da de er fuldstændig afhængige af af de borgeres gode vilje, der står for embederne. (47)"

Niccolo Machiavelli, Fyrsten, København: Vega 1942


 

Blaise Pascal (1623-62), fransk matematiker og religionsfilosof

"De eneste almengyldige regler er for almindelige sager landets love, og for andre sager flertallets mening (78) ... Flertallet er den bedste løsning for herredømme, fordi det kan ses med øjet, og fordi det sidder inde med magten til at skaffe sig lydighed (216)."

Blaise Pascal, Tanker, J. Frimodts Forlag, København 1958


Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), fransk oplysningsfilosof

"Det engelske folk tror det er frit. Men det tager helt fejl. Det er kun frit forud for et parlamentsvalg. Så snart dette er overstået, er de atter slaver, er de intet ... Hvorom alt er: Fra det selv samme øjeblik, hvor et folk tillægger sig repræsentanter, ophører det med at være frit, er det intet."

Jean-Jacques Rousseau, Contract Social, 3 bog, kapitel 15

Abraham Lincoln (1809-65), Republikaner, amerikansk præsident 1861-65

"What I want is to get done, what the people would have me to do. The problem for me is how to find out what that is exactly" (Det jeg ønsker, er at få gennemført det, som folket vil have mig til at gøre. Problemet for mig er at finde ud af, hvad dette præcist er).

Kilde: Folder, udgivet af The Voting by Phone Corporation, Boulder, Colorado 1992

 

Alf Ross (1899-1979), Professor i statsret

"Demokrati er folkestyre, dvs. en statsform hvor styret eller magten i staten tilkommer hele folket, ikke blot en enkelt mand eller en mindre kreds af personer (194)."

 Alf Ross og Hal Koch (red.). Nordisk Demokrati, Westermanns Forlag, 1949

 

William F. Buckley (født 1925), amerikansk journalist og forfatter 

"Det bedste forsvar mod en uretmæssig regering er et vedholdende borgerskab." (The best defence against usurpatory government is an assertive citizenry)


Robert Bianco, amerikansk TV-kritiker
ved avisen USA-Today

"I sin tid var vi bekymrede over, at demokratiet ikke kunne overleve, hvis en uuddannet befolkning vidste for lidt. I dag er vi bekymret mht. om demokratiet kan overleve, fordi vi ved for meget." ("We once worried that democracy could not survive, if an undereducated populace knew too little. Now we worry if it can survive us knowing too much.")


Meg Greenfield, amerikansk journalist, 1932-1999

"Everybody is for democracy in principle. It is only in practice that the things gives rise to stiff objections."

Walter Lippmann, amerikansk journalist og forfatter (1889-1974)

"This is one of the paradoxes of the democratic movement: that it loves the crowd and fears the individuals who compose it; That the religion of humanity should have no faith in human beings."


H. L. Mencken, amerikansk journalist og forfatter (1880-1956)

"The cure for the evils of democracy is more democracy"
Ralph Nader, amerikansk forbrugeradvokat og miljøaktivist og præsidentkandidat i USA for De Grønne (1934-)

"There can be no daily democracy without a citizenship"


Chris Patten, EU-kommissær for udenrigspolitiske anliggender,
sidste engelske guvernør for Hong Kong (1944-)


"In a democracy everybody has a right to be represented, including the jerks."