Internetmagasinet Online nr 8, maj 1996:

Teledemokrati: Renæssance for det direkte demokrati?

Marcus Schmidt, lektor Handelshøjskole Syd


Gentager historien sig? Hvis vi for alvor ønsker at få en forsamling af historikere til at "ryge i totterne på hinanden" skal vi blot stille dem dette spørgsmål. Selv disciplinens "ypperstepræster" som tyskeren Oswald Spengler og englænderen Arnold Toynbee er aldrig nået frem til en utvetydig konklusion; sidstnævnte når efter ca 6000 sider (!) frem til "både ja og nej".

Hvorfor er et sådant spørgsmål vigtig for os i Internettets årti? Ganske enkelt fordi The Net meget vel kan gå hen og levere et væsentligt bevis for at en af oldtidens samfundsmodeller, det athenske direkte forsamlingsdemokrati, for så at sige "genfødes" i cyberspace.

I oldtidens Athen, et bysamfund med et indbyggertal svarende til en mellemstor dansk provinsby, blev alle vigtige beslutninger truffet af borgerne, omkring 6000 frie mænd (kvinder, slaver og indvandrere havde ikke stemmeret) under møder på folkeforsamlingspladsen. I nyere tid er en sådan form for deltagerdemokrati (bortset fra Svejts) gået helt af mode, så da middelalderens tyranni og enevælde havde overlevet sig selv, og "almuen" omsider fik valgret, enedes man om et parlamentarisk styre i form af et indirekte demokrati. For Danmarks vedkommende vil det sige, at vi 2-3 gange i løbet af et årti vælger 175 personer til på vores vegne at gennemføre alle samfundsmæssige beslutninger.

Vort indirekte demokrati udgør en slags kompromis mellem (1) hensynet til at alle skal have indflydelse og (2) en erkendelse af det umulige i, at alle borgere er med til at træffe alle beslutninger: I en moderne nationalstat, der typisk rummer millioner af borgere, er det utænkeligt at gennemføre jævnlige centrale forsamlingsmøder. Prøv at gøre tankeeksperimentet: 4 millioner danskere til ugentlige forsamlinger i Fælledparken eller andetsteds i Kongeriget... Ulempen ved det parlamentariske demokrati er, at der let opstår en kløft mellem politikerne (hvoraf flertallet er akademikere og lærere) på den ene side og vælgerfolket på den anden. Resultatet er den meget omtalte politikerlede, det demokratiske underskud osv.

Som forholdene er i dag, så forbinder vi valghandlinger med at tage ned til afstemningsstedet, få udleveret en trykt valgseddel, gå ind i stemmeboksen og sætte vores kryds. Men er det en naturlov at vi fysisk set skal være tilstede i valglokalet? Kunne man ikke nøjes med en "virtuel" tilstedeværelse, altså ved at afgive sin stemme hjemmefra, det være sig ved at afgive sin stemme via sin trykknaptelefon, via interaktiv TV, e-mail/Internet eller lignende. Præcis dette er ideen med de såkaldte "elektroniske forsamlingshusmøder" (se evt. min bog Direkte Demokrati i Danmark - om indførelse af et elektronisk andetkammer), et begreb der i de senere år spøger blandt fremtidsforskere og politiske filosoffer.

Den amerikanske præsidentkandidat Ross Perot, der fik 20% af stemmerne ved valget i 1992, er en varm fortaler for en sådan form for elektronisk demokrati.

De danske politikere er gennemgående imod anvendelse af stemmeafgivning over telefonnettet (samtidigt med at de går helhjertet ind for, at man kan udfylde sin selvangivelse via sin trykknaptelefon!). Følgen er at de - bekymrede som de er for selv at miste indflydelse - er ved at blive løbet over ende at udviklingen. Deres indstilling til nye teknologi i almindelighed og teledemokrati i særdeleshed minder på forbløffende vis om de engelske politikeres reaktion, da de i sin tid erfarede, at telefonen var blevet opfundet i USA. En parlamentskommission fandt dengang frem til, at telefonen muligvis var en brugbar opfindelse i Amerika på grund af de store afstande og de tyndt befolkede områder. For England derimod var opfindelsen ifølge kommissionen uden nogen som helst værdi, da landet rådede over et tilstrækkeligt antal kurere og postbude...

Internettet repræsenterer om noget virkeliggørelsen af den globale landsby, som den canadiske medieprofet Marshall McLuhan forudsagde for en generation siden (det var et mere end et årti før PC´en havde set dagens lys). Omkring samtidigt skrev den amerikanske arkitekt, opfinder og samfundsfilosof Richard Buckminster Fuller:

"If having tried it,
a modernized, electrified direct Democracy
proves inferior as a survival means
against all-comers,
then may the people turn with contentment
to the surperior means.
But if direct Democracy is not tried now,
future generations will again champion it,
and there will be world civil wars
until it receives adequate trial."

(No more Secondhand God, New York: Doubleday 1963 s. 13)


Læsere, der er interesseret i en ajourført information om teledemokrati, henvises til følgende hompage: www.auburn.edu/tann, en hjemmeside, redigeret af professor Ted Becker fra Auburn University i Alabama (Becker har arbejdet nært sammen med Alvin Toffler i forbindelse med konceptet omkring Den Tredje Bølge). Omtalte site, der udover information om pilotprojekter, boganmeldelser, interviews, diskussionsfora osv. indeholder en række hyperlinks til relaterede hjemmesider, er netop af Infoseek blevet kåret til den bedste af ca. 50 homepages om samme emne.