Links til direkte demokrati på nettet

På denne side har vi indlagt nogle links til udenlandske websider for organisationer, græsrodsbevægeler og lignende, der på forskellig vis omhandler direkte demokrati. Vi har koncentreret os om et udvalg af sider, som vi har gode erfaringer med. I mange tilfælde kender vi bagmændene. Alle de nævnte sider omtales i øvrigt på Ted Beckers hjemmeside (se straks forneden). I den forbindelse skal du starte ved at klikke her. Enkelte af de anførte links kunne jeg ikke selv komme i forbindelse med, da jeg testede samtlige links den 8. 11. 2000 (det er snart længe siden, kommentar 14.7. 2003). Jeg forsøgte med flere browsere, dobbeltchekkede at adressen var rigtig osv. Måske er det tale om midlertidige problemer. Nogle af siderne er grafik-tunge, hvorfor man må væbne sig med tålmodighed, når man vil hente dem frem første gang (Marcus Schmidt). Alle links er markeret med rødt og understreget. Jeg har ikke noteret navnene på siderne ned eksplicit her (Men siden vil normalt vise sig i nederste venstre hjørne eller foroven over menubjælken. Alternativt kan man altid klikke på den såkaldte "source code" mode, der indeholder alle siden html koder. Her vil de anførte adresser også være anført).

Et godt sted at starte er Professor Ted Beckers omfattende web-side, Teledemocracy Action Network News, forkortet TANN (i realiteten er det for tiden tale om en række forskellige web-sider, der er bundet sammen).

Den meget effektive tyske græsrodsbevægelse, Mehr Demokratie, er også et fint udgangspunkt.  

Her finder du en detaljeret og opdateret oversigt samt kommentarer til det væld af folkeafstemninger, vælgerinitiativer osv., der i den senere tid er afholdt i USA (samt aktuelle tiltag).

En enorm database, der indeholder data for samtlige folkeafstemninger i Svejts siden 1791 (!), etableret af medarbejdere ved Universitetet i Geneve, finder du her.

Folkehøringer, konsensuskonferencer, fokusgrupper og lignende:

Center for Deliberative Democracy (James Fishkin, Austin, Texas, USA).

Det var Professor Fishkins ideer, der var den direkte inspirator til den folkehøring om Euroen, der blev afholdt forud for Folkeafstemningen. Den foregik over to dage og afholdtes på Syddansk Universitet i Odense. Høringen blev i uddrag transmitteret i Dansk TV. Professor Fishkin har været i Danmark flere gange for at gæsteforelæse.


The Jefferson Center for New Democratic Processes (Ned Crosby, Minneapolis, USA)

Ned Crosby er en af arvingerne til den kæmpestore fødevarkoncern General Mills (kontrollerer bla. Phillsbury og har ejet Burger King). Han har investeret en stor del af sin arv til at opbygge en slags center for eksperimentel demokrati. Centret afvikler fokus-gruppediskussioner (kaldet Citizen Juries) med almindelige borgere om en række aktuelle politiske emner.


Institute for Public Policy Research, Anna Coote og Joe Lenaghan, London

"Engelsk  udgave af Citizen Juries (se ovenfor)


America Talk Issues (Alan Kay, St. Augustine, Florida)Demokrati-grupper i andre lande (uden for USA)

The Superdemocratic Party of New Zealand (Chris Watson, Orewa, NZ)

Demos, London based Think Tank

Associazione Democrazia Diretta (Giuseppe Strano, Italien)


Forskellige borgergrupper, der arbejder med at engagere befolkningen i det demokratiske arbejde:


Initiative and Referendum Institute (Dane Waters, Washington DC, USA)


Project Vote Smart (Corvallis, Oregon, USA)

United We Stand America Electronic Town Halls (Billy Koen, Austin, Texas, USA)

America Discuss Social Issues (Carolyn Lukensmeyer, Washington DC)

The Loka Institute (Dick Sclove, Amherst, Maine, USA)

The Minnesota E-Democracy Project (Steve Clift, Minnesota, USA)

America Speaks (Ron Thomas, Washington DC, USA)

Votelink "The Voice of the Net" (Alexis Parks, Boulder, Colorado, USA)

The National Telecomputing Network (Cleveland, Ohio, USA)

Window on State Government (John Sharp, Texas, USA) - om skatter