wpeA.jpg (1980 bytes)  Bogguiden

I det følgende har vi forsøgt at opstille en litteraturliste med bøger, der kan have interesse for læsere, som gerne vil vide mere om demokrati. De fleste af bøgerne - men ikke alle! - er kritiske overfor den måde, som demokratiet i de vestlige lande i dag fungerer på. Vi har inddelt listen i nogle hovedpunkter. Inddelingen er i sidste ende subjektiv og rimeligheden kan diskuteres. 

Visse bøger hører faktisk hjemme begge steder, såsom  nogle måske burde have været udeladt, medens andre burde være taget med osv. I en vis grad afspejler inddelingen sproggrænserne (Engelsk, dansk og tysk). I udvalgte tilfælde har vi valgt kort at kommentere bogen og/eller forfatteren. Det er ideen, at listen opdateres løbende. Såfremt du ligger inde med eller falder over gode ideer til bøger, eller har kommentarer til nogle af de bøger, som vi har med, er du meget velkommen til at E-maile det til
marcus@folkestyre.dk 

bulletAlternativer til parlamentarisk  demokrati
bullet
"Participatory Democracy"
bullet
Forsamlingsdemokratiet  i Svejts
bullet
Tysk demokrati
bullet
Bøger om demokrati i Amerika, Europa og generelt
 bulletBøger om Teledemokrati
bullet
Bøger om Athens demokrati
bulletKlassikere
bulletDanske bøger om  demokrati  etc.

 

Alternativer til parlamentarisk demokrati

Barber, Benjamin R. 1984. Strong Democracy: Parlicipatory Politics for a New Age. Berkeley, Calif: University of California Press. ( Tysk udgave: Starke Demokratie. Hamburg: Rotbuch Verlag, 1984). Kommentar: En særdeles skarpsindig fremstilling, der entusiastisk argumenterer for, at man i de parlamentariske demokratier bør gøre meget mere for at inddrage borgerne (Til dette formål foreslås et 10-punkts program). Barber, der er Walt Whitman professor på Rutgers University, har været uddannelsespolitisk rådgiver for Præsident Clinton. Bogen er en form for kultbog for frustrerede (intellektuelle) amerikanske vælgere. Han har skrevet adskillige bøger om demokrati og samfund.

Barber, Benjamin R. .1998. A Passion for Democracy. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Barber, Benjamin R. 1998. A Place for Us: How to make Society Civil and Democracy Strong. Hill and Wang. Kommentar: "Barber's ultimate hope for strengthening civil society is certainly desirable. He pragmatically observes that 'the economic reality of jobs vanishing at the very moment when we are reaffirming the ideology of work, calling the work ethic our core value in the politics of welfare reform' presents a problem ... We can only hope, for the sake of our democracy, that this book is less a utopian tract and more a textbook for our future." (Jo-Ann Mort, The Los Angeles Times Sunday Book Review).

Burnheim John. .1985. Is Democracy Possible? Cambridge, U.K.: Polity Press. ( Tysk udgave: Über Demokratie - Alternativen zum Parlamentarismus. Berlin: Wagenbach, 1987. -Udsolgt men kan fås via biblioteker). Kommentar: John Burnheim, som Marcus Schmidt har mødt i Sydney, hvor han bor, er en utrolig sympatisk pensionist, der på forrygende vis formår at overbevise læseren om, at det parlamentariske demokrati lider af nogle uhelbredelige fundamentale svagheder. Hans alternativ går ud på at man ikke vælger, men udvælger politikere via lodtrækning . "Is Democracy Possible ought to be read by as many as possible. It is written without any fuzz and it takes a shrewd arguing path that will stimulate the frustrated mind while irritating the smug." (Times Literary Supplement).

Carson, Lyn and Brian Martin.  2000. Random Selection in Politics. London: Praeger. Kommentar: En udmærket bog, hvis manuskript jeg har haft fornøjelse af at kommentere under udarbejdelsen. Den gennemgår de tiltag og forsøg, der i de senere år er foregået og foregår med hensyn til at inddrage borgere direkte i beslutningsprocessen. Ikke nødvendigvis ved hjælp af direkte demokrati i form af folkeafstemninger, men også under inddragele af andre modeller, herunder især udvælgelse af borgere til politiske hverv under anvendelse af lodtrækning. 

Dahl, Robert A. 1989. Democracy and its Critics. New York: Yale University Press. Kommentar: Et bidrag af den parlamentariske filosofis "grand old man" med marxistiske rødder, som på sine gamle dage er begyndt at sværme lidt for direkte demokrati (især i det afsluttende kapitel). Dahl har skrevet mange bøger om demokrati-teori. Men denne bog sammenfatter hans livsværk. 

- 1998. On Democracy. New Haven, Conn.: Yale University Press. (Dansk udgave: Om Demokrati. 2000.  Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck). Kommentar: "Dahl does a commendable job of presenting a complex topic in a clear, concise and common-sensical manner, and in a style accessible to the general reader." (Mark F. Plattner, New York Times Review of Books).  -  Forlagets egen kommentar: "En enkelt og letlæst indføring i et kompliceret emne. Efter en kort historisk indledning tager Dahl fat på demokratiet som politisk ideal. Hvad er demokrati?, Hvorfor er demokrati bedre en andre systemer? og Hvad er begrundelsen for politisk lighed? Derefter tager han fat på demokrati i praksis: Hvilke politiske institutioner er nødvendige i et demokrati? Er der forskel på demokrati, når det forekommer på nationalt plan og på lokalt plan? Hvilke særlige krav stiller demokrati til statsforfatninger? Hvilke roller spiller partier og valgsystemer? Til slut behandler Dahl de betingelser hvorunder demokrati kan udvikle sig, og han har i den forbindelse en grundig diskussion om markedskapitalismen og demokrati. Markedskapitalismen støtter på mange måder demokratiet, men da den samtidig skaber økonomisk og dermed politisk ulighed må den underkastes demokratisk styring."

Etzioni, Amitai .1993. The Spirit of Community. New York: Touchstone.
Kommentar: Visionær amerikansk sociologiprofessor  og præsidentrådgiver, der er kendt som grundlæggeren af en demokratisk græsrodsbevægelse, hvis idégrundlag minder lidt om de israelske kibbutzer. Han har skrevet utallige bøger.

- 1996. The New Golden Rule. Community and Morality in a Democratic Society.  New York: Basic Books. (Tysk udgave: Die Verantwortungsgesellschaft :Individualismus und Moral in der heutigen Demokratie Frankfurt: Campus, 1997). 

Fishkin: James S. .1991. Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform. New Haven, Conn.: Yale University Press.  Kommentar: Fishkin er professor ved universitetet i Texas. Ifølge Fishkin kan demokratiet styrkes ved at man konfronterer politikerne med en vælgerstikprøve, som de diskuterer udvalgte emner med. Flere TVstationer har eksperimenteret med ideen i bedste "Bytinget" maner, især det britiske "Channel 4".

Fishkin: James S.  1995. The Voice of The People - Public Opinion and Democracy.  New Haven, Conn.: Yale University Press.

Fishkin: James S. 1997. The Voice of the People. Public Opinion and Democracy. New York: Yale University Press. Kommentar: For the people who take part in them, these exercises are an eye-opener ... Governments frequently require companies and other bodies to consult the public before taking public decisions ... Here, a deliberative poll might be the ideal tool. (The Economist)

Mautner, Michael N. 2000. A Constitution of Direct Democracy. Christchurch, NZ: Legacy Books.
Kommentar: En ret rodet bog, der udkom førte gang i 1992. Det lader til at være en bog, der er skrevet af en amerikaner, der sammen med sin kone forgæves har forsøgt at stille op til politiske valg i USA. Bogen ser ud til at være født ud af en frustration over det amerikanske demokratis funktionsmåde. Har har da sikkert en pointe. Men bogen lever altså ikke op til titlen. 

Wolff, Robert Paul .1976. In Defense of Anarchism. New York: Harper Torchbooks.
Kommentar: Wolff er det direkte demokratis svar på Satre og Marcuse (en af hans venner). Det minder ikke så lidt om et manifest eller et kampskrift. Kort og letlæst klassiker, omend lidt forældet.


"Participatory Democracy"

Becker, Theodore L. (ed.). 1991. Quantum Politics. Applying Quantum Theory to Political Phenomena. New York: Praeger.

Becker, Theodore L. and Richard A.  Couto (ed).1996. Teaching Democracy by Being Democratic. London: Praeger

Benhabib, Seyla (ed.). 1996. Democracy and Difference. New York: Princeton University Press.

Dolbeare Kenneth and Janette Kay Hubbell.1996. USA 2012 - After The Middle Class Revolution. Chatham, NJ.: Chatham House.
Kommentar: Ægteparret, der gæstede Danmark for nogle år siden (hvor Anders Gulmark og Marcus Schmidt mødtes med dem), har skrevet en usædvanlig bog, halvt skønlitterær, halvt fagbog. Fiktionsdelen, der foregår i år 2012, handler om, hvordan det direkte demokrati i det kommende årti reddede det amerikanske samfund fra kaos. I fagdelen belyses med masser af social og økonomisk statistik, hvad der er galt med det amerikanske indirekte demokrati. Trods store forskelle mellem USA og Danmark vil læseren kunne nikke genkendende til mange synspunkter. Ifølge Economists anmelder rummer bogen synspunkter, "der ikke bør overses" (20.4.1996). Læs en anmeldelse af bogen her (på engelsk, foretaget af  Marcus Schmidt).

Duxby, Neil. 1999. Random Justice: On Lotteries and Legal Decision Making. New York: Oxford University Press.

Elster, Jon (ed.). 1998. Deliberative Democracy. New York: Cambridge University Press. 

Entmann. Robert M. 1989. Democracy without Citizens. New York: Oxford University Press.

Goodwin. Barbara. 1992. Justice by Lottery. Chicago: University of Chicago Press.

Gutmann Amy and Dennis Thompson. 1998. Democracy and Disagreement. Belknap Press. Kommentar: "When Democratic citizens morally disagree about public policy, what should they do? - That is what Amy Goodmann and Dennis Thompson ask in their important new book ... The authors deserve credit for their ambitious attempt to bridge the gap between high political theory and messy public policy."  (Jeffrey Rosen, New York Times Book Review).

Kramer, Daniel C. 1972. Participatory Democracy. Cambridge, Mass.: Schenkman.

Lucas, J. R. 1976. Democracy and Participation. Harmondsworth, U.K. Penguin Books.

MacEdo, Stephen (ed.). 1999. Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement. Oxford University Press.

Osburn, Lee Ann. 1985. The Problem of Participation.  Boston: University Press of America.

Pateman Carole. 1980. Participation and Democratic Theory.  Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

Phillips. Anne. 1991. Engendering Democracy. Cambridge, UK: Polity Press.

Przeworski, Adam and Susan C. Stokes. 1999. Democracy, Accountability and Representation. New York: Cambridge University Press.


Zimmerman, Joseph F. 1986.. Participatory Democracy: Populism Revisited.  New York: Praeger.

Woolpert, Stephen, Christa Daryl Slaton, and Edward W.   Schwerin (ed.).1998. Transformational Politics. Albany, NY: State University of New York Press.


Forsamlingsdemokratiet i Svejts

Bhuinya, N. .1975. Direct Democracy in Switzerland. Int. Book Distributors.

Bridel, Marcel. (ed.) .1952. Die Direkte Gemeindedemokratie in der Schweiz. Zürich: Polygraphischer Verlag. Kommentar: Bogen har artikler på tysk, fransk og italiensk!

Carlen, L. 1976. Die Landesgemeinde in der Schweiz. Sigmaringen, Schweiz.

Erle, Roland, Andreas Gross, Bruno  Kaufmann and Heinz Kleger. (ed.).1995.. Transnationale Demokratie - Impulse für ein Demokratisch verfasstes Europa. Zürich: Realotopia. 3-907586-15-8. Kommentar: Bog af Andreas Gross og Co. (Gross er en fremtrædende svejtsisk politiker og aktiv agitator for direkte demokrati). Bogen handler dog nærmest mere om Europa end om demokrati.

Kellenberger, M. 1965. Die Landesgemeinden der schweizischen Kantone. Winterthur, Switzerland.

Kobach K. W. 1993. The Referendum: Direct Democracy in Switzerland. Dartmouth Publishing.

Möckli, Silvio. 1993. Direkte Demokratie - Ein Internationaler Veigleich. Bern: Sankt Gallener Studien. Kommentar: Udmærket bog, skrevet af en svejtsisk professor, men kun for dem, der kan læse tysk.

Ryffel, H. 1903. Die schweizerischen Landesgemeinden. Zürich.

Stauffacher, W. 1962. Die Versammlungsdemokratie im Kanton Galrus. Zürich.

Stolz, Peter. 1968. Politische Entscheidungen in der Versammlungsdemokratie. Bern, Schweiz: Paul Haupt Verlag.


Tysk demokrati

von Arnim, Hans Herbert. 1993. Demokratie ohne Volk: Plädoyer gegen Staatsversagen, Machtmissbrauch und Politikverdrossenheit , München: Knaur.  Kommentar: von Arnim, der er professor ved forvaltningshøjskolen i Speyer, har skrevet en række bøger, der kritiserer den måde, som det parlamentariske demokrati i Tyskland virker på. Han nævner det direkte demokrati som en mulig løsning på problemerne. Han er Tysklands suverænt mest kendte politiske samfundsrevser.

-. 1993. Der Staat als Beute: Wie Politiker in eigener Sache Gesetze machen, München: Knaur.

-. 1995. Der Staat sind wir! Politische Klasse ohne Kontrolle. Das neue Diätengesetz. München: Knaur.

- .1996. Staat ohne Diener. München: Knaur.

- 1997. Fetter Bauch regiert nicht gern: Die politische Klasse - selbstbezogen und abgehoben. München: Kindler.

- 1998. Diener vieler Herren: Die Doppel- und Dreifachversorgung von Politikern. München: Knaur.

- 2000. Vom schönen Schein der Demokrati: Politik ohne Verantwortung - Am Volk vorbei. München: Droemer. Kommentar: Der argumenteres i denne bog varmt for indførelse af direkte demokrati i Tyskland.


Bøger om demokrati i Amerika, Europa og generelt

Butler, David, and Austin  Ranney. (eds). 1978. Referendums. Washington, D.C.: American Enterprise Institute for Policy Research.

- .1994. Referendums Around the World - The Growing Use of Direct  Democracy. London: McMillan. Kommentar: En fremragende og aktuel artikelsamling om anvendelse af folkeafstemninger rundt omkring i verden. Rummer blandt andet en liste med nøgletal over samtlige folkeafstemninger i Svejts 1866-1993.

Burke J. T., R. P. Hiskes and C. E. Zirakzadeh. 1992. Direct Democracy and International Politics: Deciding International Issues Through Referendums.  Lynn Rienner.

Boyer, P. 1992. Direct Democracy in Canada. Dundurn.

Cronin. T. E. 1989. Direct Democracy: The Politics of Initiative, Referendum, and Recall. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.  Kommentar: En meget grundig og velfunderet gennemgang af fordele og ulemper ved det direkte demokrati. Bogens eksempler handler dog stort set kun om USA. Men det er en "bibel".

Dunn, John. (ed.) 1992. Democracy - The unfinished Journey. New York: Oxford University Press.

Gallagher, M. and P. V. Uleri. (eds.).1996. The Referendum Experience in Europe. London: Macmillan. Kommentar: Der er blandt andet et udmærket kapitel om Danmark, forfattet af Palle Svensson.

Kaufmann, Bruno. (ed.). 1996. Demokratiets utmaningar. Göteborg: Padigru. 

Lash, Christopher. 1995. Eliternes oprør og forræderiet mod demokratiet, Hovedland.

Magleby, David B. 1984. Direct Legislation. Baltimore, Md.: John Hopkins University Press.

Mansbridge Jane J. 1980. Beyond Adversary Democracy. New York: Basic Books.

Marr, Andrew. 1995. Ruling Britannia: The Failure and Future of British Democracy. Penguin

Resnick, Philip. 1997. Twenty-First Century Democracy. Montreal: McGill-Queens's University Press.
Kommentar: "Overall Twenty-First Century Democracy is valuable and well argued, but not terribly exciting. perhaps it is because I agree with so many of Resnick's ideals ... Resnick seeks to be a visionary, and he is certainly an idealist, but the tone of pragmatism and caution comes through a little too strongly." (Jennifer L. Hochschild. Public Opinion Quarterly, Winter 1999).

Sartori, Giovanni. 1987. The Theory of Democracy Revisited.  Chatham, NJ: Chatham House Publishers. Kommentar: En af klassikerne indenfor den traditionelle repræsentative demokratiopfattelse. Han bryder sig bestemt ikke om direkte demokrati og elektroniske afstemninger. For en kritik af Sartori's synspunkter henvises til Marcus Schmidts Direkte Demokrati i Danmark (se andetsteds i nærværende referenceliste, s. 112-3).

Tallian, Laura. 1977. Direct Democracy. Los Angeles: Peoples Lobby.

Toffler, Alvin. 1981. Fremtidschok. Copenhagen: Samlerens Forlag.

-. 1981. Den Tredje Bølge. Viborg, Den.: Chr. Erichsens Forlag.

-. 1991. Magtskifte. Viborg.: Holkenfeldt.


Bøger om Teledemokrati

Abramson, Jeffrey B., F. Christoffer Arterton, and Gary R. Orren. 1988. The Electronic Commenwealth: The Impact of New Technology on Democratic Politics.  New York: Basic Books. Kommentar: Især Arterton er kendt som kritisk indstillet overfor direkte demokrati.

Arterton, F. Christopher. 1987. Teledemocracy: Can Technology Protect Democracy. Beverly Hills: Sage.

Becker, Ted and Christa Daryl Slaton.  2000. The Future of Teledemocracy. London: Greenwood Publishing.

Browning, Graeme. 2000. Electronic Democracy. Wilton, CT.

Budge, Ian. 1996. The New Challenge of Direct Democracy. U.K.: Polity Press.

Grossman, Lawrence K. 1995. The Electronic Republic. Penguin Books. Kommentar: "An invaluable primer for anyone wanting to ponder democracy's future." (The Dallas Morning News) - "The highly knowledgeable ... thoroughly absorbing study is sure to wake people up to the true magnitude of the political consequences embodied in the accelerating electronic revolution." (David McCullough, author of Truman).

Keskinen, Auli. 1999. Towards User Empowerment. Tampere, FI: University of Tampere.

McLean, Iain. 1989. Democracy and New Technology. Cambridge, U.K.: Polity Press.

Olsson, Anders R. 1999. Elektronisk Demokrati. Stockholm: Statens Offentlige Utredningar.

Saldich, Anne Rawley. 1979. Electronic Democracy. New York: Praeger. Kommentar: Tidlig bog, men mest om fjernsynets rolle i et demokrati.

Slaton, Christa Darlyn. 1992. Televote: Expanding Citizen Partipication in the Quantum Age. Westport, Conn.: Praeger. Læs en anmeldelse af bogen her.

Tehranian, Majid 1990. Technologies of Power: Information Machines and Democratic Prospects. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Company.

Bøger om Athens demokrati

Finley, Moses I. 1973. Democracy Ancient and Modern. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. ( tysk udgave: Antike und Moderne Demokratie. Stuttgart: Reclam, 1987).

Hansen, Mogens Herman. 1983. The Athenian Ecclesia and the Swiss Landesgemeinde. Copenhagen University.

-
. 1984. Die Athenische Volksversammlung im Zeitalter des Demosthenes. Konstanz, Ger.: Universitätsverlag  Konstanz (Senere i engelsk udgave: The Athenian Assembly in the Age of Demosthenes, Oxford, 1987)

-. 1989. Was Athens a Democracy? Copenhagen: Munksgaard.

-. 1991. The Athenian Democracy in the Age of  Demosthenes. Cambridge, Mass.: Basil Blackwell (tysk udgave: Die Athenische Demokratie im Zeitalter des Demosthenes. Berlin: Akademie Verlag 1995). Kommentar: Folk, der ikke er så gode til engelsk eller tysk, men som godt vil fordybe sig i emnet, kan udmærket klare sig med den danske "kladde"-udgave, Det athenske demokrati i det 4. århundrede f. kr. 1-6. København: Museum Tusculanum, 1985. Den bør kunne fås i større københavnske antikvariater for omkring 200 kr. Der findes f.eks. en udgave, hvor alle 6-bind er samlet i en bog på ca 550 sider.

- 1999
The Athenian Democracy in the Age of  Demosthenes, London: Bristol Classical Press. En revideret version af 1991-bogen i paperback-udgave. I det afsluttende kapitel 14 (der ikke var med i 1991-udgaven) perspektiviserer og opdaterer M. H. Hansen i forhold til 1991-udgaven). Kommentar: "Far and away the best account (full, fair minded, elegantly readable, and up-to-date) of the Athenian Democracy is M. H. Hansen, The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes ... Hansens ... numerous contributions ... have transformed the subject." (- John Dunn (ed.), 1992. Democracy: The Unfinished Journey. New York: Oxford University Press, page 267). Hansen's book has been translated into many languages and is commonly regarded the international classic about the topic.  

-. 1986. Det athenske demokrati. Viborg: Klassikerforeningens Kildehæfter

-. 1992. Hvad er en politiker og hvem er politikere? København: Munksgaard.

-. 1993. Demokratiet i Athen. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

-. 1994. Kilder til demokratiet i Athen. København Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. 


Headlam, James Wycliffe
. 1933. Election by Lot at Athens. Cambridge.

Jones, A. H. M. 1957. Athenian Democracy. Oxford: Basil Blackwell.

Sinclair, R. K. 1988. Democracy and Participation in Athens.  Cambridge, Mass.: Cambridge University Press.

Staveley, E. S. 1972. Greek and Roman Voting and Elections. Ithaca. N.Y.: Cornell University Press.

Stockton, David. 1990. The Classical Athenian Democracy. New York: Oxford University Press.

Klassikere

Aristotele. 1962. The Politics. Middlesex, GB: Penguin.

Ketcham. Ralph. (ed.). 1986. The Antifederalist Papers and the Constitutional Convention Debates. New York: Menthor.

Mill, John Stuart. 1876. Om den repræsentative forsamling. Høst og søn.

Rossiter, Clinton. (ed.) 1961. The Federalist Papers. New York: Menthor.

Rousseau. Jean-Jacques. 1977. Gesellschaftsvertrag. Stuttgart: Reclam.


Danske bøger om demokrati etc.

Andersen, Johannes. 1990. Demokrati uden partier. Hovedland.

Andersen, Jørgen Goul (ed.). 1992. Vi og vore politikere. Spektrum.

Bald, Søren, Peter la Cour og Steen Nepper Larsen (eds.). 1996. Demokrati. Krogerup

Christensen, Inge, Niels I. Meyer og Ole Thyssen. (eds.). 1980. Demokrati. Gyldendal

Gaardmand, Arne. 1996. Magt og Medløb. Arkitektens Forlag

Højlund, Niels. 1993. Folkeafstemninger: En trussel mod demokratiet. Gyldendals pamfletter.

Jeppesen, Bent Haugaard. (ed.). 1975. Folkestyre uden folk. Det danske forlag.

Jørgensen, Ole Ravn. 1999. Tænk fremtiden - om kvalitet i ledelse, politik og undervisning. Borgen. Læs en anmeldelse af bogen her.

Koch, Hal. 1945. Hvad er demokrati. København.

Krogh, Torben. 1998. Farvel til partierne - det politiske system under forvandling. Gyldendal.

Lemberg, Kaj, Charlotte Ryø og Ulla Rørtoft-Madsen. (eds.) 1997. Demokratiet i Danmark, I Norden, I Europa - med en vision. Vindrose.

Madsen, Morten, Hans Jørgen Nielsen og Gunnar Sjöblom (ed.). 1995. Demokratiets mangfoldighed: Tendenser i dansk politik. Forlaget  politiske  studier.

Merklin, Jussi. 1980. Demokratiet undergraves oppefra. Rosenkilde og Bagger.

Mogensen, Gunnar V. (ed.). 1992. Kan vi stole på vores politikere. Spektrum.

Sand, Jacob og Jens Engberg. 1993. Teledemokrati. Copenhagen: Teknologinævnet.  

Schmidt, Marcus. 1993 Direkte Demokrati i Danmark: Om indførelse af et elektronisk andetkammer. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck - Læs anmeldelser af bogen her!

Steensen, Steen. 1998. Problemet med de intellektuelle. Abildgaard og Brødsgaard.

Ross, Alf. 1946. Hvorfor Demokrati? Copenhagen: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

-. 1974. Demokrati, magt og ret. Lindhardt og Ringhof.