Anmeldelser af Marcus Schmidt Direkte Demokrati i Danmark - Om indførelse af et elektronisk andetkammer, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1993


Dagspressen


Weekendavisen 12 november 1993 af dr phil Mogens Hermann Hansen

Jyllands Posten 26 oktober 1993 af Victor Rasmussen

Computerworld 15. oktober 1993 af Peter HvidtfeldtAkademiske tidsskrifter

Økonomi og Politik, nr 1 1994, af professor Niels Thomsen

Politica, nr 1 1994, af professor Peter Nannestad

Slagmark nr 23, efterår 1994, af Jens Qvesel og Henrik Nørgaard Petersen