Velkommen til foreningen for Direkte Demokrati

Anders.gif (18963 bytes)

Af Anders Gulmark. (fhv. formand for Foreningen for Direkte Demokrati)

folkestyrekryds.gif (12604 bytes)

Hvorfor nu en forening for direkte demokrati - hvad skal den gøre godt for ? Politikerne gør jo alligevel, hvad der passer dem. Denne reaktion har jeg mødt utallige gange, når jeg har prøvet at agitere for direkte demokrati.

I et højtudviklet samfund med en veluddannet befolkning må et sandt demokrati indebære folkets direkte deltagelse i beslutningerne


Der kan gives mange slags svar på det spørgsmål . Dette er ikke stedet til de store teoretiske udredninger, men nogle korte begrundelser er der plads til.

I et højtudviklet samfund med en veluddannet befolkning må et sandt demokrati (folkestyre) indebære folkets direkte deltagelse i beslutningerne via folkeafstemninger og initiativret. Som borgere lever vi med konsekvenserne af de politiske beslutninger og bærer dermed også det reelle ansvar.

Det repræsentative politiske system, som det i Danmark har udviklet sig siden 1849, og som vi i højtidelige stunder kalder folkestyre, har i de sidste årtier mistet sin tiltrækningskraft og dermed sin legitimitet i stadig større dele af befolkningen.

Partierne, som udgør systemets reelle fundament, bliver i stadig større grad valgt fra af befolkningen.

Uden kunstigt åndedræt gennem de mange millioner kr., der årligt tilføres partierne fra store danske virksomheder, fra tvangsudskrevne fagforenings-kontingenter og fra skatteyderne via statsmagten, ville de fleste af partierne forsvinde i den form, vi kender dem i dag.

Ovenstående er kendsgerninger, som ingen der følger med i dansk politik vil bestride, og de må for ansvarlige mennesker give anledning til følgende spørgsmål. Hvor løb den demokratiske udviklingsproces af sporet, og hvad kan vi som borgere gøre for igen at bringe demokratisk liv ind i den politiske proces og dermed genskabe legitimiteten i befolkningen ?

Både på lokalt, nationalt og europæisk plan føres de politiske beslutninger reelt igennem af en hærskare af politiserende embedsmænd og en politisk elite, der tror de ved, hvad der er bedst for befolkningen


Når befolkningen har vendt ryggen til de politiske partier i så stort et omfang, at antallet af medlemmer er faldet fra ca. 600.000 i 60´erne til ca. 150.000 i 90´erne, er en del af forklaringen at finde i embedsmandsovertagelsen af de politiske processer. Både på lokalt, nationalt og europæisk plan føres de politiske beslutninger reelt igennem af en hærskare af politiserende embedsmænd og en politisk elite, der tror de ved, hvad der er bedst for befolkningen. At politisk involvering kan opleves som et fælles narrespil, hvor vi lader som om vi har demokrati viste sig f.eks. i 1992 ved omgørelsen af folkeafstemningen om EU. Når danskerne havde opført sig "dumt", måtte folkeafstemningen gøres om!

I Foreningen for Direkte Demokrati mener vi, at forudsætningen for, at vi igen meningsfyldt skal kunne tale om Danmark som et demokratisk samfund, er, at elementer af direkte demokrati bliver en del af den normale politiske struktur. Folkeafstemninger og initiativret og den dertil hørende demokratiske debat er nødvendige bestanddele i en sådan fornyelsesproces.

Vi er overbeviste om, at med en sådan politisk struktur vil magtapparatets embedsmænd og politikere igen være tvunget til at vise respekt for de ønsker, borgerne via en demokratisk proces giver udtryk for.

En af 1953 grundlovens fædre, Alf Ross, skrev i 1949: " Demokrati er folkestyre, dvs. en statsform , hvor styret eller magten tilkommer hele befolkningen , ikke blot en enkelt mand eller en mindre kreds af personer. "

Hvis du vil være med til at arbejde for et reelt demokrati, et ægte folkestyre, hvor borgerne deltager direkte i de beslutninger, der tages lokalt og nationalt, så er du velkommen i vores forening


Der er langt ikke bare i år men også i demokratisk holdning fra datidens demokratidebat til i dag, hvor elitens demokratiopfattelse er i kraftigt skred under indtryk af, hvad den internationale "klub" for magtens folk kræver.

Den stigende professionalisering og globalisering af det økonomiske og politiske liv forudsætter en omlægning fra folkestyre til fællesstyre, siger fx. Jacob Andersen i en ny bog. Uffe Østergård , også er en af overdanmarks nye profeter, skriver i Information den 12. maj i år, at det lyder som en rigtig god ide.

I følge Andersen og Østergård kan fællesstyre beskrives som den proces, hvor vi alle får indflydelse i forskellige adskilte offentligheder. Nogle i Øresundsselskabets bestyrelse, andre i skolebestyrelsen eller børnehavens ditto.

De skriver bl.a.: "Men i livets andre situationer er disse tilsyneladende magthavere underkastet andres afgørelse - præcis som alle andre. I det moderne samfund findes der ganske enkelt ingen skumle bagmænd, der fra røgfyldte baglokaler magtfuldt trækker i trådene og får os andre, små uskyldigheder til at spjætte".

Den udhuling og begrænsning af demokratiet som processen mod et såkaldt fællesstyre vil være et udtryk for, vil vi i Foreningen for Direkte Demokrati modarbejde. Hvis du vil være med til at arbejde for et reelt demokrati, et ægte folkestyre, hvor borgerne deltager direkte i de beslutninger, der tages lokalt og nationalt, så er du velkommen i vores forening.

Afslutningsvis skylder vi designstuderende Eschel Jacobsen (Aabenraa) en varm tak for at have udviklet det nye logo, der på forskellige steder pryder hjemmesiden.


Med venlig hilsen Anders Gulmark

PS Foreningen arbejder sammen med det globale netværk i direkte demokrati, der er under udarbejdelse rundt omkring i verden. Det bedste sted at starte er her nok

professor Ted Beckers webside ved universitetet i Auburn (Alabama i USA).

Siden fungerer som en slags paraply med masser af links til andre steder af samme art (også vores side vil komme til at indeholde en masse af den slags links i den endelige version).