Velkomst fra Foreningen for Direkte Demokrati

Af Marcus Schmidt (Formand for Foreningen for Direkte Demokrati)
Sidst opdateret  3. September 2010

folkestyrekryds.gif (12604 bytes)

Foreningen for Direkte Demokrati byder på denne webside nye læsere velkommen. Det er foreningens håb, at vi via denne kontakt vil kunne nå nogle af de mange hundrede tusinde, der dagligt går på Internettet.

Foreningen har kun begrænsede midler, så alt, hvad der bliver lavet, sker derfor på frivillighedens grund. Og de fleste af os har jo et arbejde ved siden af, der ligesom kommer i første række.

Dette nyhedsbrev bliver heller ikke særligt omfattende, idet vi har valgt at samle kræfterne om funktionaliteten af siden og på at give den mere substantiel indhold både i den danske og især i den engelske udgave.

Der resterer stadig nogle ting, vi ikke har nået, noget der skal rettes osv. Men det skal vi forsøge at få styr på i den kommende tid.

Vi modtager meget gerne kommentarer fra læserne mht. fejl og forbedringsmuligheder, så web-siden kan blive bedre over tid. 

Derudover vil jeg blot henvise til min "antikvariske" leder i nr. 2 2000 af foreningens medlemsblad, der også ligger her på siden. Den finder du her. 

Anders Gulmarks allerførste nyhedsbrev indeholder nogle generelle betragtninger, som er yderst læseværdige (Anders var foreningens første formand). Det finder du ved at taste her.