Sådan kan du kontakte Foreningen for Direkte Demokrati

E-mail til foreningen rettes til marcus@folkestyre.dk

Marcus Schmidt (landsformand)
Strandboulevarden 66, 4th, 2100 København Ø
Telefon: 3888 4611, mobil: 4028 5635
E-mail:
marcus@folkestyre.dk eller ms.marktg@cbs.dk  
Frede Ingemann Jensen
Birkevej 14, 5450 Otterup
mobil: 2086 7712
E-mail:
fredeingemann@gmail.dk
Anders Gulmark
Bavnevænget 29, 3480 Fredensborg (Nøddebo)
Telefon: 4847 1590, mobil: 3027 1592
Email:
gulmark@poulsen.mail.dk