Vælgernes holdning til direkte demokrati

På denne side præsenterer vi nogle relevante meningsmålinger, der vedrører vælgerbefolkningens holdning til demokratiets tilstand, folkeafstemninger, direkte demokrati samt beslægtede emner.

- Kun omkring en ud af ti vælgere synes vi har meget demokrati i Danmark. Cirka 60% synes derimod, at omfanget af demokrati er begrænset eller endog yderst ringe.


WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

- To ud af tre vælgere er enige i, at vores demokrati ikke fungerer efter hensigten, når Folketinget vedtager en konkret lov, der slet ikke har opbakning i vælgerskaren.


WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

- Kommentar: Se foregående spørgsmål.

 Omkring 2/3 af vælgerne mener, at de europæiske befolkninger har for lidt indflydelse på den politik, der føres i EU-sammenhæng.

WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

 - Omkring halvdelen af befolkningen er enige i, at flere politiske spørgsmål burde sendes ud til folkeafstemning.

WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

- Det er især de ynge og midaldrende/ældre kvinder samt midaldrende/ældre mænd, der er positive overfor folkeafstemninger.

WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

- Når vi ser på partierne, så er det ikke overraskende DF's og SF's vælgere, der er lun på ideen.

WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

- Som det ses, er emnet folkeafstemninger et område, hvor der mildest talt eksisterer en kløft mellem folk og folkevalgte. I de store partier S og V er 30-40% af vælgerne for flere folkeafstemninger, medens stort set ingen af politikerne på Christiansborg går ind for ideen.

WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

 - Et relativt flertal af vælgerne støtter indførelse af initiativret i Danmark.


WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

 - En tredjedel af vælgerne, der går ind for initiativret mener, at en folkeafstemning via vælgerinitiativ bør udløses, når 5% af de stemmeberettigede har skrevet under. En anden tredjedel finder, at 10% bør være kravet.


WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

- Et flertal af vælgerne ønsker folkeafstemninger om emner som EU, Øresundsforbindelse og flygtninge. De færreste vil derimod stemme om sager som uddannelse og finanslov. 

WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

- Over halvdelen af vælgerne støtter ideen om lokale folkeafstemninger.

WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

- Der er flertal i befolkningen for, at flere politiske sager afgøres via urafstemninger!

WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)

- Hver tredje vælger mente allerede i 1992, at telefoniske folkeafstemninger var en mulighed.

WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)WB00939_.GIF (1387 bytes)